År 1925-1929

Herrljunga Scoutkår bildades hösten 1925 vilket gör den till en av de äldsta kårerna i vårat distrikt.
Initiativtagare var överlärare Sven Sjödin och en grupp ungdomar. Enligt Sjödin så kom scoutrörelsen till Herrljunga då en pojke vid namn Palle Hesselblad under en gymnastiklektion sa: ” Jag undrar om Sjödin skulle vilja vara snäll och ställa sig i spetsen för bildandet av en scoutkår i Herrljunga”.
Sjödin blev mycket glad över att en pojke tog intitiativet att fråga honom om förtroendet att bilda en kår.
På stående fot lovade Sjödin att han skulle hjälpa till att starta en scoutkår.

1926 började det egentliga arbetsåret med provinsialläkare Daniel Laurell som kårschef.
Laurell tillhörde som grabb Ebbe Lieberaths förste scoutpatrull i Sverige och Göteborg. (Ebbe Lieberath var svensk scoutings grundare).
Sekreterare var överläraren Sven Sjödin och vice sekr. Martin Larsson.
Som kassör fungerade folkskolläraren Nils Karlsson.
2 avdelningar bildades med två patruller i varje och de första avdelningscheferna blev Martin Lingroth och Nils Karlsson.

Scouternas första kårlokal var Folkskolans gymnastiksal.
Enligt en rapport förtäljs det att 1927 hade man 19 nybörjare. 2 avdelningschefer, 1 kollonchef, 1 kårchef, 1 vice kårchef utgjorde tillsammans fem ledare under det första verksamhetsåret.
Den första kassarapporten balanserade på 56,73 kronor.

1927 höll Sveriges Scoutförbund ett stort jubileumsläger vid Beatelund, Saltsjöbaden med närmare 3500 scouter ifrån olika delar av världen.
De två Herrljungaavdelningarna som deltagit i lägret förlades till Dalarö.
Kåren fick under lägervistelsen ett vackert diplom undertecknat av bland annat Ebbe Lieberath.

1928 intensifierades lägerlivet inom scoutförbundet, så också i Herrljungakåren som tillsammans med Vårgårda scoutkår ordnade Tämtalägret.

Det påföljande året var svagt för Herrljungascouterna, som av någon anledning lät verksamheten ligga på sparlåga. Det visade sig emellertid att även en sparlåga kan få ny näring.

År 1930-1940

Nya män tog rodret och i en skrivelse från sammanträdet den 7 mars 1930 anhöll kåren om att få återuppta verksamheten.
När kåren åter tog ny fart år 1930 var det först meningen att pojkar under 12 år inte skulle vara med.
Tidigare var dessa grupper heller inte representerade.
Men när kårledningen upptäckte att intresset var stort även bland mindre åtog sig Folke Hesselblad uppgiften att leda det berömda vargungearbetet. På den tiden var lördagarna möteskvällar.

Hösten 1936 samlades en grupp ungdomar i kommunalhuset i Herrljunga, kallade av stiftsadjunkt Valter Lindström, för att aktivera scouting på nytt.
Detta visade sig ge effekt och vid ett sammanträde 1937 så organiserades Herrljunga Scoutkår med en avdelning och 4 patruller om sammanlagt 24 pojkar.

1940-1950

1941 var åter ett svagt år med endast ett 15-tal medlemmar. Året därpå blev nedgång uppgång och Orvar Dahlgren blev kårchef. Två avdelningar ordnades med järnvägstjänsteman Lars Johansson och posttjänsteman Lars-Erik Johansson som ledare.
Kåren inrymde då 22 scouter och 3 ledare. Åren där på var bra år och 1944 var ett riktigt lägerår med bland annat ett 9-dagars distriktsläger.
Men åren 1945-46 var åter två svaga år i kåren med endast ett 20-tal scouter. Detta på grund av att det var svårt att få ledare och krafter att arbeta med ungdomarna.
Men som tur var så vände detta efter de två åren och sen har scoutingen intensifierats.

År 1950-1990

Till allas stora glädje lyckades föräldraföreningen i Herrljunga Scoutkår förvärva en stuga, tillhörande SJ idrottsklubb.
Stugan flyttades till stranden vid Nossan mellan Haraberget och friluftsområdet Orraholmen. Efter ett intensivt arbete stod Herrljunga Scoutstuga klar för inflyttning år 1956.
Eldsjälen i byggnadsföretaget var Algot Johansson, utan vilkens medverkan stugan kanske inte hade funnits i kårens ägo.

1965-66 uppfördes ett nytt församlingshem i Herrljunga. Kåren erhöll då nya och ändamålsenliga lokaler i byggnadens källare. Dessa lokaler användes aktivt av avdelningar med mindre scouter ända in på 90-talet.
Idag har man nästan enbart verksamhet i scoutstugan. Dock nyttjas församlingshemmet årligen vid kårens julbasar som verkar varje skyltlördag i månadsskiftet November/December.

År 2000-2010

År 2001 åkte kåren på den första och hittills största nationella jamboreen som hållits i Sverige – Scout 2001 med 26500 deltagare. Lägret hölls på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. På lägret bodde man tillsammans med scoutkåren Alströmer, Gäsene scoutkår och även en gästkår ifrån Lettland och hade därmed en by på ca 80 personer. Lägret samlade scouter ifrån en mängd nationaliteter vilket var mycket uppskattat bland scouter och ledare då utbytet blev stort.
År 2007 var det åter dags för nationell jamboree på rinkabyfältet utanför Kristianstad med drygt 19.000 deltagare, lägret gick under namnet JiingiJamborii och även detta läger bjöd på internationella erfarenheter.
2009 arrangerade kåren distriktsarrangemanget ”Du-o-knopen” tillsammans med distriktets arrangemangsteam, ett arrangemang som lockade drygt 200 deltagare.

2010-2020

2010 firade kåren 85 år, bland annat så firades det med ett stort lägerbål för kårens medlemmar. Kåren stod även som värd för distriktsstämman detta år och bjöd naturligtvis på födelsedagstårta.
2011 åkte ett 10-tal medlemmar på World Scout Jamboree på rinkabyfältet utanför Kristianstad. Lägret samlade över 40.000 scouter ifrån 150 länder runt om i världen och är dittills den största världsscoutjamboreen någonsin.
Vintern 2011 var också det år som Herrljunga Scoutkår stod som värd för luciafirandet i Herrljunga för sista gången, ett arrangemang som kåren varit värd för i närmare 50 års tid.

Den 6 augusti 2012 totalförstördes Herrljunga scoutstuga i en anlagd brand. Stora mängder material, minnen, historia och en älskad scoutstuga gick upp i rök.
Tiden efter branden var mycket tung för alla medlemmar i scoutkåren. Detta till trots hade alla hade samma inställning – verksamheten måste fortgå. Gärningsmannen som tänt eld på stugan greps efter intensivt arbete av polisen och fälldes i domstol med fängelse i sin dom.
Lokala föreningar, företag och scoutkårer i distriktet hörde av sig och visade sitt stöd.
Under hösten 2012 hyrde kåren in sig hos hemvärnsgården och orienteringsklubbens lokaler där vi förlade verksamheten under en period.
Vid årsskiftet 2012/2013 övertog scoutkåren hemvärnsgården ifrån hemvärnsföreningen. Ett stort steg framåt och en lättnad fanns hos kårens medlemmar.

Sommaren 2015 deltog scoutkåren på lägret Liv@t, som samlade runt 4000 deltagare på lägerområdet Lysestrand. Lite senare under sommaren åkte tre ledare och två scouter på World Scout Jamboree i Japan, detta läger samlade en bit över 30.000 scouter ifrån hela världen. Lägret präglades av mycket sol och hetta men var en mycket uppskattad upplevelse i många vinklar.

Under åren 2016/2017 gjordes stora insatser för kårens stuga, ett nytt tak med tegel lades på huvudbyggnaden och samtliga byggnader målades om. Golvet i stugans kök fick sig en uppfräschning när golvmattan togs bort och trägolvet under numera utgör golvyta.
Hösten 2017 går Herrljunga scoutkårs intresseförening in i kåren efter att under många år varit en egen förening, föreningens huvudsakliga verksamhet har varit att ordna med scoutkårens julbasar som man gjort med bravur.
Samma höst görs en reklamfilm för kåren tillsammans med Sparbanken Alingsås.

2019 blev ett händelserikt år för scoutkåren. Fyra medlemmar åkte på World Scout Jamboree i USA med ca 45.000 deltagare på plats. En siffra som gör jamboreen till den största någonsin deltagarmässigt. På hemmaplan var det distriktslägret ”ScoutiWood” som runt ett 50-tal medlemmar åkte på, lägret hölls på distriktets lägergård Apelhult och hade inte helt otippat filmtema av namnet att döma.
Scoutstugan fick rejäl ytterbelysning monterad och en ny eldstad anlades framför scoutstugan.
Scoutkåren inledde ett lokalt samarbete med Molins Handelsträdgård där man tog upp beställningar för julstjärnor, ett välkommet extra tillskott i kassan.

2020-

I början av 2020 tog en världsomspännande pandemi vid namn ”Covid-19” vid. Scoutverksamheten kunde fortsätta i stort sett som vanligt, men möten förlades i huvudsak utomhus. Övernattningar fick ställas om till dagshajker och kårens ledare beslutade sig för att inte åka på sommarläger detta år.

Pandemin dominerade även 2021 dock med fortsatt verksamhet utomhus. Smittspridningen under sommaren 2021 var mycket låg och kåren åkte med drygt 70 medlemmar på sommarläger på Kragenäs. Scoutkåren nådde historiskt(?) höga medlemsantal, i slutet av 2021 hade scoutkåren 128 medlemmar.